Wereldhandelsspel

Een absoluut fantastisch spel voor een actieve, creatieve, uitdagende maar bovenal een gezellige avond! Met groepen van 24 tot 50 personen, zoals bijvoorbeeld: personeelsavond, reüniemanagement, training, verenigingsavond, relatie onderhoud of bij tijdens diner.

Het Wereldhandelsspel zorgt voor samenwerking tussen teams, nemen van beslissingen onder tijdsdruk, inzicht in de wereldhandel, onderhandelvaardigheid, creativiteit en vooral gezelligheid. 

Lees hier meer over de ervaring van een deelnemer 

Waar gaat het spel over?

Het spel gaat over de wereldhandel maar beperkt zich tot 12 landen. Deze landen worden ingevuld met de deelnemers waarbij 2 deelnemers per land een minimum is. Er wordt in 5 rondes (vergelijkbaar met 5 jaren) gehandeld. Iedere deelnemer heeft als taak zijn arbeiders aan het werk te houden, zijn bevolking te kleden en te spijzen en te voorzien van auto’s, energie en toerisme. In elke jaarronde wordt een hoeveelheid grondstoffen uitgedeeld die ervoor moet zorgen dat de landen aan die behoefte kunnen gaan voldoen. Investeren geeft meer grondstoffen en dus meer behoefte aan arbeid. 

Hoe loopt het af met de “arme landen”, kunnen zij ook winnen? Wat gebeurt er met landen die uitsluitend olie produceren? Kan Europa wel aan de vraag naar consumptieartikelen voldoen of moet er geleend worden? Hebben landen met veel arbeidskrachten daar nu voordeel van of niet? Lonen de investeringen als de grondstoffen niet kunnen worden omgezet?

Het wereldhandelsspel is een trainingstool waarbij onder andere de volgende competenties moeten worden ingezet:

  • Van analyseren naar het ondernemen van actie
  • Samenwerken
  • Conflicten hanteren
  • Belangen afwegen
  • Analyseren van de omgeving
  • Onderhandelen
  • Time managen

Hoe wordt het spel gespeeld?

De deelnemers worden in 12 landenteams verdeeld. De landenteams zitten achter hun landenbord en samen met de wereldbank rond de beursvloer in het midden van de zaal. Bij de aanvang van het spel staan op het landenbord de grondstoffen, de landentabel, geld en twee kaarten met arbeidscapaciteit. 

Het spel wordt gespeeld in ‘handelsjaren’. Na elk handelsjaar krijgen de deelnemers hun scores teruggekoppeld. Het totale spel bestaat uit drie a vier rondes waarbij de eerste ronde ongeveer 30 minuten duurt. De volgende ronden duren steeds korter. Tussen de ronden in worden de scores berekend en het startpunt voor het nieuwe handelsjaar bepaald. Gedurende de rondes kan iedereen vrij rondlopen op de beursvloer in het midden van de zaal om met andere landen te handelen. En de pauzes bieden een uitstekende gelegenheid tot interactie, een inhoudelijk onderdeel, evaluatie of een diner.

Grondstoffen kunnen bij de wereldbank omgezet worden in eindproducten. De Wereldbank speelt geen rol in de handel tussen landen. In de handel is alles toegestaan: lenen, kopen, ruilen of anderszins! Net als in de werkelijkheid kunnen zich onverwachte ontwikkelingen of rampen voordoen die invloed hebben op de wereldhandel en bijvoorbeeld de beschikbaarheid of prijs van grondstoffen en eindproducten beïnvloeden. 

Spelen?

Durf jij dit spel met jouw afdeling of team aan? Voor meer informatie of aanmelding stuur dan een e-mail naar info@jciamstelland.nl. Onze gameleaders zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. De spelleiding zal vrijwillig worden ingevuld, maar voor het spelen en onderhouden van het spel rekenen wij een bijdrage. Tevens gaat de helft van het geld naar een goed doel naar uw keuze. 

Wij verzorgen het gehele programma (van kick-off tot prijsuitreiking), hiertoe nemen wij het spel mee (12 borden plus toebehoren), attributen ter aankleding (vlaggen van ieder land en komische attributen voor deelnemers) en wordt het spel begeleid door opgeleide gameleaders en bankiers vanuit JCI Amsterdam-Amstelland die dit spel op vrijwillige basis begeleiden.